VỀ CÔNG TY - CÔNG TY AN THỊNH
  • VỀ CÔNG TY

VỀ CÔNG TY

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng AN THỊNH (I & C) có nguồn gốc là Doanh nghiệp Nhà nước, được thành lập năm 1993, là thành viên của Tổng công ty xây dựng số 1 – TNHH – MTV(CC1) – thuộc Bộ Xây Dựng, chuyên nhận thầu xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp trên mọi miền đất nước và trên mọi quy mô. Năm 2004, I & C được chuyển sang mô hình Công ty cổ phần. Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính hiện nay của công ty bao gồm: xây dựng công trình, tư vấn thiết kế, giám sát, đầu tư kinh doanh bất động sản, du lịch, khách sạn…

Mục tiêu của I & C luôn hướng đến xây dựng thương hiệu bền vững, phát triển sản xuất kinh doanh thịnh vượng. I & C luôn mong muốn mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm, I & C luôn khẳng định vị thế vững vàng trong lĩnh vực xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông,… và lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, du lịch khách sạn… I & C luôn tự hào đã và đang đóng góp công sức vào công cuộc đổi mới và phát triển chung của cả nước.

Scroll
0932686289