Ngày 30/7/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM đã gửi công văn đến Công an Tp.HCM, yêu cầu xác minh và xử lý theo thẩm quyền về Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 08 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Thịnh (Lần 02) . - CÔNG TY AN THỊNH

Ngày 30/7/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM đã gửi công văn đến Công an Tp.HCM, yêu cầu xác minh và xử lý theo thẩm quyền về Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 08 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Thịnh (Lần 02) .

Ngày 30/7/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM đã gửi công văn đến Công an Tp.HCM, yêu cầu xác minh và xử lý theo thẩm quyền về Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 08 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Thịnh (Lần 02) .

CV So KHDT 30072020

Để lại bình luận

Scroll
0932686289