MỤC TIÊU CÔNG TY - CÔNG TY AN THỊNH
  • MỤC TIÊU CÔNG TY

MỤC TIÊU CÔNG TY

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng AN THỊNH (I & Cluôn hướng đến xây dựng thương hiệu bền vững, phát triển sản xuất kinh doanh thịnh vượng.

I & C luôn mong muốn mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.

I & C luôn khẳng định vị thế vững vàng trong lĩnh vực xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông,… và lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, du lịch khách sạn…
I & C luôn tự hào đã và đang đóng góp công sức vào công cuộc đổi mới và phát triển chung của cả nước.
Scroll
0932686289