HÌNH ẢNH NHÀ XÂY DỰNG Ở TẠI CÔNG TRÌNH KDC BÀ ĐIỂM - CÔNG TY AN THỊNH

HÌNH ẢNH NHÀ XÂY DỰNG Ở TẠI CÔNG TRÌNH KDC BÀ ĐIỂM

* Tên của dự án đã được Chủ đầu tư (Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Thịnh) gọi theo tên trong QĐ phê duyệt 1/500 là Khu dân cư Bà Điểm.

Một số hình ảnh thi công xây dựng các căn Nhà:

Nhà A-121
Nhà A-187
Nhà D-19
Nhà F-2
Nhà C-42
Nhà G-124
Thi công coffa sàn 1 nhà A-144
Nhà A-144
Nhà C-32 và C-33

 

Thi công phần khung BTCT nhà A-136

 

Nhà A-136
Nhà K-249
Nhà K-249
Móng nhà D-14
Nhà C-38

Để lại bình luận

Scroll
0932686289